enda

Freelance serviceejer

København 9-8-2021 Et halvt år
Om stillingen

Som serviceejer hos offentlig kunde får du ansvaret for løsningsleverancen, så du er tovholder og ansvarlig for, at løsningen fungerer. Du er Single Point of Contact (SPOC) for leverandør, kunder og producenter.

Som serviceejer er ansvarsområderne opdelt i de faser, som en integration gennemgår: etablering, tilpasning, drift og udfasning. Arbejdsopgaver er blandt andet:

 • Sikre afklaring med datakunder samt datakilder
 • Skrive integrationsbeskrivelser til bestilling af opgaver
 • Review af indkomne integrationsbestillinger samt løsningsbeskrivelser fra leverandører af KDI (Kommunernes Data og Infrastruktur)
 • Afklaring af spørgsmål fra KDI-leverandører, herunder skabe kontakt mellem parter
 • Opfølgning på diverse rapporteringer
 • Tilpasning samt idriftsættelse af integration

Erfaring / kvalifikationer

 • Den fælleskommunale infrastruktur
 • Integrationsprocesser med fokus på metoder samt tilhørende værktøjer
 • Rådgivning og kommunikation mellem leverandører og datakunder
 • Udpræget brobygger, som kan manøvrere sikkert i komplekse organisationer med mange forskellige interesser og fagligheder og med en stærk kultur
 • Skabe klarhed og tydelige beslutningsgrundlag, som bibringer forhandlet enighed
 • Skabe og vedligeholde gode relationer til datakunder og datakilder
 • Effektivt omsætte datakunders behov til etablering af integration i KDI – eller på anden måde hjælpe datakunden videre
 • Rådgive om og udbrede KDI’s integrationer
 • Kommunikere og formidle effektivt og præcist, både mundtligt og skriftligt

KDI – Kommunernes Data & Infrastruktur | KOMBIT

Opgavens varighed

Starter: 9-8-2021

Slutter: 31-1-2022

 

Arbejdssted: København

 

Kontakt
Heidi Kelman Christensen
T: +45 5352 8899
E: heidi@dba-consult.dk

 

Opload også dit CV i database:

https://exact.dba-consult.dk/contractor/sign_up?lang=en

Ansøg

Ønsker du at søge stillingen, eller har du spørgsmål kan du kontakte Heidi Kelman Christensen og høre nærmere. Hvis du ansøger pr. mail, så husk at vedhæfte dit CV.

+45 5352 8899
heidi@dba-consult.dk