enda

Freelance Release Manager til moms-projekt – København

København 1. november 2020 12-13 mdr.
Om stillingen

Vi søger en relativt teknisk freelance Release Manager med erfaring med egenudvikling fra et agilt udviklingsmiljø til at koordinere med test management, de enkelte teams, organisationsimplementering, driften, systemejere osv.

 Opgaver

 • Koordinere med test management om testrapporter
 • Koordinere med de enkelte teams om, hvilke stories/features der leveres med en given release
 • Koordinere med organisationen i relation til de ændringer, releasen indebærer i løsningen
 • Koordinere med drift i relation til overlevering og klargøring af releasen på deres side
 • Koordinere med systemejer om selve gennemførelsen af releaseprocessen
 • Være tovholder på DoR for releases og sikre klarhed over, hvem der er ansvarlig for hvad:
 • Eje, beskrive og informere om releaseprocessen
 • Sikring af, at alle features/stories er Done og, at der ikke er afhængigheder i Jira, der ikke er opfyldt
 • Sikring af, at der er oprettet releases i Jira til det, der skal deployes samt, at disse korrekt afspejler leverancen
 • Sikring af, at der er fuld klarhed over, om releasen medfører behov for ændringer i miljøerne; om disse er bestilt, modtaget og verificeret for Præproduktion og Produktion
 • Sikring af, at der er fuld klarhed over, om releasen medfører behov for ændringer i eksterne systemer; om disse er bestilt, leveret og verificeret for Præproduktion og Prod. At der er lagt en committed plan for koordineret release af ændringerne
 • Sikring af, at der er fuld klarhed over, om releasen medfører ændringer til data, som kræver datamigrering og dermed behov for backup, inden deployment, så der kan rulles tilbage, hvis behovet opstår. Sikre, at datamigreringstest er gennemført samt, at backup-/restore-procedurerne er testet
 • Sikring af, at der er gennemført overlevering til drift og at alarm, og monitorering er sat op og verificeret først i Præproduktion og derefter i Produktion
 • Oprettelse af ÆA’er, bestilling af deployments hos drift, CAB-møder, oprettelse af Changes
 • Sikre, at processen for branch-håndtering i forbindelse med releasen overholdes, (og den proces skal defineres)

Der kan være opgaver ud over de ovenfor beskrevne.

Du kommer til at arbejde med forskellige opgaver, så det er en fordel, hvis du:

 • er udadvendt, nysgerrig og opsøgende
 • kvalitetsbevidst og ansvarsfuld
 • arbejder struktureret
 • er detaljeorienteret
 • kan lide at afslutte opgaver
 • er let at omgås
 • kan skabe orden i kaos
 • og trives med konstante forandringer

Samt har dokumenteret erfaring:

 • som Release Manager
 • med SCRUM, agil softwareudvikling
 • planlægning og brug af SCRUM-proces
 • med at bryde problemstillinger struktureret ned samt se muligheder for forenklinger
 • har kendskab til og erfaring med brugen af SAFe
 • gerne med andre projektroller i agilt set-up
 • Jira/Confluence eller lign.
 • samt med story mapping

Samt gerne kunne:

 • drive og motivere andre såvel som arbejde selvstændigt med udvikling
 • identificere og opsøge opgaver i projektet, som ikke er opfanget af procesejer eller projektleder
 • Og have gode kommunikationsevner og kunne tale med projektledelse, forretning, arkitektur, modellør og test m.m.
 • Og trives med at arbejde i en politisk styret organisation

Opgavens varighed

Starter: 1-11-2020

Slutter: 31-12-2021

Arbejdssted: København

Kontakt
Heidi Kelman Christensen
T: +45 5352 8899
E: heidi@dba-consult.dk

Opload også gerne dit CV i vores database:

https://exact.dba-consult.dk/contractor/sign_up?lang=en

Ansøg

Ønsker du at søge stillingen, eller har du spørgsmål kan du kontakte Heidi Kelman Christensen og høre nærmere. Hvis du ansøger pr. mail, så husk at vedhæfte dit CV.

+45 5352 8899
heidi@dba-consult.dk