enda

Freelance IT-konsulenter med kommunal og Kombit-erfaring

København Rammeaftalen vil gælde fra 2021 og fire år frem, hvis vi vinder - to år ad gangen. Opgavernes længde kendes ikke for nuværende. Mere info følger
Om stillingen

Vi søger tre stærke freelance IT-seniorkonsulenter (forskellige profiler) til et udbud, hvor du – hvis vi vinder – kommer til at stå først i rækken.

Erfaring
Kommunal og/eller Kombit-erfaring

Om opgaven

Du kommer til at sikre, at IT-løsningen bedst muligt understøtter den kommunale forretning under hensyn til projektmålene, og at den er involveret i alle faser af et projekt. I idefasen skal du sikre, at forretningsudvikleren og projektlederen kan få sparring til løsnings-scope og sammenhæng til andre systemer i landskabet. Under Analyse og plan samt Krav og kontrakt vil det være dit ansvar at få opgjort behovene, dokumenteret forretningen og på den baggrund udarbejde relevante krav. Under Udvikling og udrulning samt i Videreudviklingen vil det være dig, der sikrer, at kommunerne får det, som står i kravene, og disse er involveret i detaildesign af systemet. Al ændringshåndtering af løsningens kvalitet vil også være dit ansvar, både under udvikling og videreudvikling. Under Udvikling og udrulning kommer du til at samarbejde med IT-arkitekten om planlægning og sikring af teknisk idriftsættelse.

Du kommer til at bidrage til udarbejdelsen af systemets målarkitektur samt udlede, beskrive og vurdere løsningens funktionelle krav og behov.

Du vil ofte indgå i et tæt samarbejde med de øvrige projektdeltagere og Kombits leverandører og gennem dette samarbejde sikre den rigtige løsningsarkitektur samt dertil hørende funktionelle krav. Endvidere bliver du ansvarlig for tværgående håndtering af tekniske afhængigheder til andre IT-løsninger i forhold til analyse og design af snitflader, integrationer og datastrømme.

Internt i Kombit er flere faggrupper også involveret i forhold til at sikre compliance. Sammen med de øvrige IT-konsulenter kommer du i praksis til at varetage Kombit-opgaven med at sikre, at systemer specificeres i overensstemmelse med relevant lovgivning. En stor del af dette arbejde sker i samarbejde med kommunale følgegrupper og ressortmyndigheder samt IT-arkitekten og projektjuristen internt hos Kombit.

Det er nødvendigt at have kendskab til:

·      BPMN og UML

·      Enterprisearkitektur, herunder metoder

·      Qualiware

·      Agile metoder

Kompetencer/erfaring

1.     Indsigt i den digitale forvaltning i kommunerne og den aktuelle offentlige digitaliseringsstrategi og afledte initiativer

2.     Indsigt i den fælleskommunale IT-arkitekturs mål og principper og den kommunale rammearkitektur

3.     Kompetencer inden for komplekse IT-projekter i den kommunale sektor, herunder udbud

4.     Kompetencer inden for scopeafklaring, herunder sammenhæng til andre systemer i landskabet samt evaluering af eksisterende løsninger

5.     Kompetencer inden for forretningsmodellering, kravudledning og formulering samt data og deres formater, betydninger, konvertering m.m. på tværs af løsninger og forretningsområder – gerne med lovophængte IT-systemer

6.     Kompetencer inden for UX/brugeroplevelse

7.     Kompetencer inden for leverandørstyring i udvikling og videreudvikling, herunder ændringshåndtering af løsningens kvalitet (fx formulering af ændringsønsker og godkendelse af løsningsbeskrivelser)

8.     Kompetencer inden for planlægning og sikring af teknisk idriftsættelse (fx udfasning af en tidligere version af systemet, teknisk udrulning, koordinering med leverandører af systemer, der integreres med)

9.     Kompetencer inden for strategi- og organisationsarbejde omkring implementering af nye IT-løsninger i den kommunale sektor

10.  Kompetencer inden for processtyring. f.eks. baseret på ITIL eller lignende

11.  Kompetencer inden for interessenthåndtering, herunder inddragelse af brugerne (som et led i kommunesamarbejde) samt samarbejde med andre (interne og eksterne) interessenter i projektet.

Uddannelse

En erhvervsfaglig uddannelse eller en kandidatgrad/Master
Prince2 Foundation eller lignende

Arbejdssted: København

Kontakt
Heidi Kelman Christensen
T: +45 5352 8899
E: heidi@dba-consult.dk

Opload også gerne dit CV i vores database:

https://exact.dba-consult.dk/contractor/sign_up?lang=en

 

 

 

Ansøg

Ønsker du at søge stillingen, eller har du spørgsmål kan du kontakte Heidi Kelman Christensen og høre nærmere. Hvis du ansøger pr. mail, så husk at vedhæfte dit CV.

+45 5352 8899
heidi@dba-consult.dk