enda

3 x freelance implementeringskonsulenter til at implementere SDA

Frederiksberg 16-8-2021 Et halvt år, fuld tid
Om stillingen

Kvalifikationer

 • Ciscos CCIE-certificering eller tilsvarende
 • Dybdegående kompetencer og erfaring inden for design, opbygning, implementering, fejlsøgning og support af SDA i forhold til Cisco best practices – inklusive, at du skal have haft ansvaret for dette.
 • En af de tre konsulenter skal være fast projektleder med dokumenterede dybdegående kompetencer inden for projektledelse af netværksimplementering

 

Herudover vægtes det positivt, at du sammen med de to andre konsulenter kan:

 

 • give kunden en tydelig forståelse for og overblik over den tilbudte løsning
 • beskrive en effektiv proces for, hvorledes Ciscos best practices overholdes, og hvordan leverancen kvalitetssikres i henhold til Ciscos standarder
 • beskrive en hurtig og effektiv supportløsning under implementeringen, så tekniske problemer ikke forsinker projektet – med eksempelvis ekspert- og problemløsningsbistand under hele leverancen via faste allokerede nøglepersoner, og hvordan du vil sikre en prioriteret supportløsning hos producenten.
 • du og de to andre konsulenter tilsammen har en velafprøvet og veldokumenteret proces og metode, hvor du eller I i løsningsforslaget tydeligt beskriver, hvorledes I vil forestå:
  • review, tilretning og godkendelse af high-level-design
  • udarbejdelse af overordnet implementeringsplan for de 14 lokationer
  • udarbejdelse af low level-design og implementeringsplan, som specificerer kvalitetsmæssige krav til systemet i form af svartider, tilgængelighed, sikkerhed, skalerbarhed og brugervenlighed med videre
  • udarbejdelse af template til drejebog, testplan og dokumentation for implementering af et site (pilot-site)
  • implementere første site / pilot-site, inklusive drejebog, testplan og dokumentation
  • justere template til drejebog, testplan og dokumentation på baggrund af den gennemførte pilot, så templates og planer kan benyttes til implementering af SDA på resten af kundens sites
 • beskrive, hvordan I vil bistå med kompetenceudvikling af kundens netværks- og supportteam, eksempelvis ved onsite sidemandsoplæring
 • dokumentere dybdegående kompetencer og erfaring inden for design, opbygning, implementering, fejlsøgning og support af SDA i forhold til Cisco best practices
 • dokumentere at have haft ansvaret for selve implementeringsforløbet med design, opbygning, implementering, fejlsøgning og support
 • være en fast projektleder (en af jer) og har dokumenterede dybdegående kompetencer inden for projektledelse af netværksimplementering

 

Baggrund

Vores kunde har i dag et switchet netværk fordelt på 14 lokationer på Frederiksberg, som består af et backbone-net af redundante 40 Gbit-forbindelser, cirka 300 switche og over 500 access points. De har besluttet at implementere et Software Defined Network baseret på Cisco-teknologi og har i 2019 og 2020 indkøbt og udskiftet core (Catalyst 9500-serie) og access switche (Catalyst 9300-serie) samt opsat udstyret i nuværende design (ikke-SDN). De har gennemført implementeringen af IEEE 802.1x på Catalyst 9300-switche opsat med default vlan til samme uautoriserede vlan. Enheder og udstyr identificeres løbende, og SDN kan implementeres ud fra, at IEEE 802.1x er fuldt implementeret.

 

Det er planen at indkøbe nye AP i løbet af 2021, og det er målet, at SDA er fuldt implementeret senest i 2022. Formålet her er at lave en aftale med den rigtige leverandør til at deltage i dette.

 

For at sikre en god service og en høj oppetid på infrastrukturen er det afgørende, at projektet gennemføres så komprimeret som muligt samt, at fejl og problemer løses målrettet og grundlæggende undervejs. Det vil ikke være acceptabelt med et meget langt forløb med udbredte større og/eller mindre fejl, der ikke løses hurtigt og permanent.

 

Opgavebeskrivelse

Opgaven er at implementere et nyt SDA-baseret netværk hos kunden. Aftalen omfatter bistand til at designe, teste, planlægge og implementere et SDA-net. Kunden har udarbejdet proof of concept (POC) på SDA og ud fra dette indkøbt netværkskomponenter til et nyt SDA. Valget faldt på Cisco Catlyst 9500 Serie 24/48 ports switche til core-netværk og Cisco Catalyst 9300 Serie 48 ports som access switche.

 

Kunden har også i forbindelse med POC udarbejdet et første udkast til et high level-design, og freelancekonsulenterne skal reviewe og godkende dette i forhold til Cisco best practices.

 

Konsulenterne skal bistå med følgende leverancer, som skal kvalitetssikres i forhold til Cisco best practices:

 

 • Review, tilretning og godkendelse af high level-design
 • Udarbejdelse af overordnet implementeringsplan for kundens 14 lokationer
 • Udarbejdelse af low level-design og implementeringsplan, som specificerer kvalitetsmæssige krav til systemet i form af svartider, tilgængelighed, sikkerhed, skalerbarhed og brugervenlighed med videre
 • Udarbejdelse af template til drejebog, testplan og dokumentation for implementering af et site (pilot-site)
 • Implementering af første site / pilot-site, inklusive drejebog, testplan og dokumentation
 • Justering af template til drejebog, testplan og dokumentation på baggrund af den gennemførte pilot, så templates og planer kan benyttes til implementering af SDA på resten af kundens sites

Opgavens varighed

Starter: 16-8-2021
Slutter: 17-12-2021

Arbejdssted: Frederiksberg. Hvis Corona-restriktioner ikke tillader dette, bliver det remote med omfattende Teams-møder.

Kontakt
Heidi Kelman Christensen
T: +45 5352 8899
E: heidi@dba-consult.dk

 

Opload også gerne dit CV i vores database:

https://exact.dba-consult.dk/contractor/sign_up?lang=en

Ansøg

Ønsker du at søge stillingen, eller har du spørgsmål kan du kontakte Heidi Kelman Christensen og høre nærmere. Hvis du ansøger pr. mail, så husk at vedhæfte dit CV.

+45 5352 8899
heidi@dba-consult.dk